BATTLEFIELD CASUALTIES NEDERLAND
 
 
 
 
 
 

Battle Field Casualties NL:
onderzoek gezondheid Afghanistanveteranen


Op 1 April vond een zeer geslaagd gewondensymposium plaats. Gewonden en naasten deden hun persoonlijke verhaal met betrekking tot de impact van een verwonding waarbij ook de ervaring met de nazorg werd belicht. Daarnaast werden de resultaten van het promotie onderzoek van LTZ1AR Dr. Rigo Hoencamp gepresenteerd.

Een van de belangrijke conclusies daaruit is dat de ernst van de verwondingen niet gekoppeld is aan de kwaliteit van leven. Door realistische doelen te stellen en te praten over gevoelens kan de revalidatie aanmerkelijk beter verlopen. Hiervoor blijkt te steun van familie en collega’s onontbeerlijk.

Echter om ervoor te zorgen dat geleerde lessen niet verloren gaan is het van belang om een blijvende inspanning te doen; “onderzoek naar gewonden stopt hier niet, het begint hier pas”.

De komende tijd zal de BFC groep zich richten op de functionaliteit en kwaliteit van leven gekoppeld aan de aan de type verwonding en de wijze van behandeling. Hiervoor zal een diepgaande analyse worden gedaan naar de eerder verkregen data en zal deze waar nodig worden aangevuld. Het doel ervan is om inzicht te krijgen in de diverse factoren die mogelijk de functionaliteit en kwaliteit van leven beïnvloeden.

Tevens zal er gekeken worden naar de wijze van data registratie met de ambitie om een gedegen militair trauma registratiesysteem op te zetten zodat kwaliteit van onderzoek voor de toekomst wordt gewaarborgd.

Ervaringen van gewonden en hun naasten zijn leerzaam, voor iedereen. Leren van de opgedane ervaringen biedt voor Defensie kansen om de zorg te optimaliseren. Gezamenlijk kunnen we een blijvende bijdrage leveren aan de best mogelijke zorg voor nu en voor onze toekomstige collega’s.samensterkerNa het fundament dat gelegd is tijdens de promotie van LTZ1AR Dr. Rigo Hoencamp en het daarop volgende wetenschappelijk symposium en gewonden symposium, zijn er nieuwe trajecten gestart. Deze zullen zich specifiek gaan richten op de Medische Ondersteuningsketen, het revalidatie traject gekoppeld aan kwaliteit en functionaliteit van leven alsmede het nazorg traject.

Op 10-12 mei vond in Amsterdam het European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ECTES) plaats. Militaire geneeskunde was een van de hoofdthema’s en belang van onderzoek voor verbetering van de militaire zorg werd meerdere malen benadrukt. Tijdens dit congres werden drie presentaties gehouden die betrekking hadden op de Battle Field Casualties study. Deze presentaties werden door het publiek goed ontvangen. Tevens zijn er contacten gelegd die erg waardevol zijn voor de toekomstig uit te lopen projecten. Een van deze presentaties had betrekking op de kinderletsels die werden opgenomen in het Role 2 ziekenhuis op Kamp Holland. Dit artikel is kort geleden geaccepteerd voor de World Journal of Surgery (zie literatuurlijst).

Het eerder genoemde belang voor onderzoek wordt onderkend door het BFC team, en met de hulp van de gewonden zelf en hun directe naasten zullen wij ons blijven inzetten om daar waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de verbetering van de militair medisch gerelateerde zorg.


bfc@lumc.nl