BATTLEFIELD CASUALTIES NEDERLAND
 
 
 
 
 
 

Battle Field Casualties NL

onderzoek gezondheid gevechtsslachtoffers en veteranen.


Het Battlefield Casualties onderzoek is nog in volle gang. Na het promotie onderzoek van LTZ1(AR) dr. Rigo Hoencamp zijn er nieuwe initiatieven gestart waarbij ook de psychosociale aspecten verder geanalyseerd worden. Onder de heading achtergrondinformatie leest u meer over de huidige onderzoekslijnen. Onder publicaties ziet u welke papers over dit onderzoek al zijn gepubliceerd.

Daarnaast is het promotie onderzoek van Kap. Thijs van Dongen bijna afgerond en verdedigt hij zijn proefschrift op 16 februari 2017. Hieraan gekoppeld vinden er een tweetal activiteiten plaats.

Wetenschappelijk Symposium Civilian and Military Trauma Registration


16 februari 2017 – 14:00u Kromhout Kazerne


Op 16 Februari 2017 is er in de middag een symposium naar aanleiding van het promotie onderzoek van Kapitein Thijs van Dongen. Hij heeft met zijn proefschrift Military Medical Support Organization: Lessons learned from the Dutch deployment in Afghanistan onder andere gekeken naar de wijze waarop Trauma Registratie van gewonden kan worden verbeterd. Tijdens dit symposium worden deze resultaten gepresenteerd. Binnen een internationale setting komen diverse aspecten van trauma systemen aan bod en wordt ingegaan op het belang van civiel-militaire samenwerking. Daarnaast wordt gesproken over de huidige ontwikkelingen en toekomst perspectieven.

CarryMate

Gewondendag Samen Sterker, met thema Onzichtbare wonden zichtbaar maken.


17 februari 2017 – 11:00u Kromhout Kazerne


De terugkerende gewondendag dit jaar heeft betrekking op het thema onzichtbare verwondingen. Blootstelling aan gevechtsomstandigheden kan naast het oplopen van fysiek letsel, ook leiden tot mentale letsels zoals PTSS of verlies van cognitief vermogen. Vooral dit laatste onderdeel is bij blastletsels lang onderbelicht gebleven. Inmiddels zijn er, met name in de USA, meerdere initiatieven gestart om dit beter in kaart te brengen. Tijdens deze gewondendag wordt ingegaan op de laatste stand van zaken over dit onderwerp en de consequenties van dergelijke verwonding op de militair en zijn omgeving. Deze dag heeft een open karakter en biedt genoeg ruimte voor vragen en discussie. Het samenkomen en ervaringen delen is het belangrijkste doel van deze dag.
Carrymate

Veerkracht


De bijzondere veerkracht en verbondenheid van gewond geraakte militairen wordt zichtbaar tijdens zeer inspirerende events als de Mud Masters en de Invictus Games. Echter, het blijft van belang dat, ook na dit soort events, er voldoende follow-up en aandacht is om sterk te kunnen staan in het dagelijkse leven. Zorgverleners en onderzoekers dienen krachten te bundelen om de kwaliteit van leven te waarborgen en te verbeteren. Samenwerking tussen alle partijen (gewonden, familieleden, hulpverleners en onderzoekers) is van essentieel belang.

bfc@lumc.nl