BATTLEFIELD CASUALTIES NEDERLAND
 
 
 
 
 
 

Achtergrondinformatie


Het BFC onderzoek richt zich primair op de mentale en fysieke gezondheid van uitgezonden militairen en heeft een bijzondere focus op gevechtsslachtoffers uit Afghanistan.

De ISAF-missie in Uruzgan van februari 2006 tot augustus 2010 was een van de grootste militaire operaties van de Nederlandse krijgsmacht. In totaal zijn bijna 20.000 militairen uitgezonden naar Afghanistan. Daarvan is ongeveer 25 procent meer dan één keer uitgezonden. (Bron: Aanvulling Veteranennota 2012-2013 - BS2013025957). In die periode hebben ongeveer 200 militairen zogenaamde ‘Battlefield Injuries’ opgelopen. Verwondingen als gevolg van krijgshandelingen.

Het hoofddoel van het onderzoek is inzicht krijgen in de (lange termijn) impact van opgelopen letsel op de gezondheid van (ex)militairen en de procesgang van repatriëring na verwonding. Er wordt een systematisch analyse gemaakt van de hele medische logistieke keten: opwerktraject, pre-hospitale zorg, van de chirurgische ingrepen in het uitzendgebied, de repatriëring, postoperatieve behandelingen, het revalidatietraject tot en met de nazorg.

Begin 2015 promoveerde LTZ1AR dr. Rigo Hoencamp en presenteerde de resultaten van dat onderzoek tijdens een geslaagde gewondendag. Een van de belangrijke conclusies daaruit is dat de ernst van de verwondingen niet gekoppeld is aan de kwaliteit van leven. Door realistische doelen te stellen en te praten over gevoelens kan revalidatie aanmerkelijk beter verlopen. Hiervoor blijkt te steun van familie en collega’s onontbeerlijk.

Dit promotieonderzoek heeft geleid tot een voortzetting van meerdere onderzoeken. De onderzoekers van de BFC Studiegroep komen maandelijks samen om lopende onderzoeken te evalueren. Ook wordt er gekeken naar mogelijke nieuwe onderzoekslijnen die de uitzendgerelateerde gezondheid beter in kaart kunnen brengen.

Kol. prof. dr. Vermetten en LTZ1(AR) dr. Hoencamp zijn vanuit de Defensie Gezondheidszorg Organisatie aangesteld om op strategisch niveau de onderzoekslijnen te begeleiden en het wetenschappelijk niveau te waarborgen.

Het promotieonderzoek van Kap. Thijs van Dongen is bijna afgerond. Hieronder staat kort omschreven wat de belangrijkste onderwerpen van dit onderzoek zijn:

Military Medical Support Organization: Lessons learned from the Dutch deployment in Afghanistan.

Dit promotieonderzoek evalueert de medische zorg organisatie ten tijde van de uitzending van Afghanistan en heeft betrekking op: (1) geleverde specialistische zorg (kinder- en vaatletsels en massale transfusie) en de implicatie ervan op de toekomstig militair chirurg, (2) de kwaliteit van leven en functionele uitkomst van repatrianten en de relatie ervan met evacuatieduur en onderbeen letsels. (3) Als laatste wordt het belang van traumaregistratie behandeld en een voorstel gedaan om dit binnen de MSO te verbeteren.

Heli-Ambulancers

Op dit moment lopen er ook andere promotietrajecten alsmede niet-promotie gebonden onderzoekslijnen. De opzet van de promotietrajecten staan hieronder omschreven.

Long-term physical fitness and mental well-being of Dutch Battlefield Casualties.

Dit onderzoek richt zich met name op de groep gewonden die heeft gerevalideerd bij het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg (MRC) in Doorn. Drs. Loes de Kruijff doet (1) longitudinaal onderzoek naar de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie en re-integratie van deze groep 2,5 jaar en 5 jaar na het incident. Vervolgens (2) kijkt zij naar de mentale gevolgen die de uitzending in het algemeen, en gewond raken in het bijzonder, heeft op militairen en het gevechtsslachtoffer. Tenslotte (3) wordt een analyse gedaan van het looppatroon van militairen die voetletsel hebben opgelopen als gevolg van vijandelijke acties

Combat experience: the efficacy of the Dutch aftercare program.

Doel van dit onderzoek is het bepalen wat de psychische effecten van uitzending op lange termijn zijn en wat het optimale moment is voor het aanbieden van de nazorgvragenlijst. Dit in het kader van hulp aan veteranen, om de (na)zorg van deze groep te verbeteren. Drs. Jolanda Snijder zal (1) het post-deployment zorgsysteem van Nederland als ook van andere NATO partners evalueren, (2) de aard van de psychische klachten in kaart brengen en (3) onderzoeken hoe militairen, commandanten, medische hulpverleners en het thuisfront de zorg rondom een uitzending hebben ervaren.

Het onderzoeksteam


Het onderzoek wordt uitgevoerd en ondersteund door verschillende experts. Onder ‘onderzoeksteam’ kunt u de samenstelling vinden.

bfc@lumc.nl