BATTLEFIELD CASUALTIES NEDERLAND
 
 
 
 
 
 
16-02-2017, 14:00 – 17:30 Kromhout Kazerne – Symposium Civilian & Military Trauma Registries

Tijdens dit symposium worden de resultaten van het promotieonderzoek van Kap. Thijs van Dongen gepresenteerd. Binnen een internationale setting komen diverse aspecten van trauma systemen aan bod en wordt vervolgens ingegaan op het belang van civiel-militaire samenwerking. Daarnaast wordt gesproken over de huidige ontwikkelingen en toekomst perspectieven.
Bent u werkzaam binnen de medische tak van Defensie, of voelt u zich verwant met het onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen, u wordt dan voorzien van de laatste informatie.

17-02-2017, 10:30 – 15:30 Kromhout Kazerne – Samen Sterker: Onzichtbare verwondingen

Tijdens deze gewondendag wordt ingegaan op de laatste stand van zaken over onzichtbare verwondingen, opgelopen als gevolg van uitzending en de consequenties van dergelijke verwonding op de militair en zijn omgeving. Deze lange termijn effecten beïnvloeden niet alleen het leven van de gewonde militair, maar zijn ook van invloed op partners, familieleden, vrienden en kennissen.

Heeft u als gevolg van een uitzending fysiek of psychisch letsel opgelopen, dan willen we graag met u over deze uitdagingen spreken en zijn we geïnteresseerd in uw suggesties voor het optimaliseren van de nazorg. Met het oog op toekomstige missies en kennisvergroting voor een optimaal repatriërings- en behandelproces voor gewonden, is het van belang om opgedane informatie te evalueren. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de medische logistieke keten (Medical Support Chain). Hiervoor hebben we ook uw inbreng nodig.

Het samenkomen en ervaringen delen is het belangrijkste doel van deze dag. Voor meer informatie kun u met ons contact opnemen, u wordt dan voorzien van de laatste informatie.

2016 Steun Karel Doorman Fonds

Het Karel Doorman Fonds (KDF) heeft de bereidheid getoond om daar waar nodig, het onderzoek naar Battlefield Casualties financieel te ondersteunen. Het KDF zet zich al sinds de Tweede Wereld Oorlog in voor de belangen van veteranen die slachtoffer zijn geworden bij het uitvoeren van hun dienstuitvoering. De steun van het KDF wordt zeer op prijs gesteld en biedt mogelijkheden om het BFC onderzoek, met als uiteindelijk doel de kwaliteit van leven van oorlogsslachtoffers en hun directe betrokkenen te verbeteren, verder uit te breiden.


2016 (Wenen) & 2015 (Amsterdam ) – ECTES

In de afgelopen 2 edities van het European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ECTES) was militaire geneeskunde was een van de hoofdthema’s en belang van onderzoek voor verbetering van de militaire zorg werd meerdere malen benadrukt. Tijdens dit congres werden presentaties gehouden die betrekking hadden op de Battle Field Casualties study. Deze presentaties werden door het publiek goed ontvangen.

10-04-2015 – Samen Sterker

Gewonden symposium ”Samen Sterker” in Defensiekrant

31-03-2015 – Proefschrift LTZ1(AR) dr. Rigo Hoencamp

Proefschrift ”Task Force Uruzgan, Afghanistan 2006-2010: medical aspects & challenges

04-07-2014 – BFC Onderzoek in de Pijler

Zware verwondingen heb je langer dan één dag” in de Pijler - Mei 2014

bfc@lumc.nl