BATTLEFIELD CASUALTIES NEDERLAND
 
 
 
 
 
 

BFC – 2 Studie 2019/2020:

De tien jaar follow-up van de BFC studie zal dit jaar starten. Alle uitgenodigde deelnemers uit de vorige studie zullen wederom benaderd worden om deel te nemen aan deze studie. Jullie inzet is heel hard nodig.

Heeft u als gevolg van een uitzending fysiek of psychisch letsel opgelopen, dan willen we graag met u over deze uitdagingen spreken en zijn we geïnteresseerd in uw suggesties voor het optimaliseren van de nazorg. Met het oog op toekomstige missies en kennisvergroting voor een optimaal repatriërings- en behandelproces voor gewonden, is het van belang om opgedane informatie te evalueren. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de medische logistieke keten (Medical Support Chain). Hiervoor hebben we ook uw inbreng nodig.

ECTES: 2019 (Praag) & 2018 (Valencia)In de afgelopen 2 edities van het European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ECTES) was militaire geneeskunde een van de hoofdthema’s en belang van onderzoek voor verbetering van de militaire zorg werd meerdere malen benadrukt. Tijdens dit congres werden presentaties gehouden die betrekking hadden op de Battle Field Casualties studie. Deze presentaties werden door het publiek goed ontvangen.

Proefschrift KLTZ(AR) dr. Rigo Hoencamp

Proefschrift ”Task Force Uruzgan, Afghanistan 2006-2010: medical aspects & challenges

Proefschrift Kap-arts dr. Thijs van Dongen

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/344997

Samen Sterker

Gewonden symposium ”Samen Sterker” in Defensiekrant

04-07-2014 – BFC Onderzoek in de Pijler

Zware verwondingen heb je langer dan één dag” in de Pijler - Mei 2014

bfc@lumc.nl